Bảng giá2019-01-18T11:30:48+00:00

Cắt Gội Nữ

Cắt nữ 200,000 – 300,000
Gội nữ 100,000
Sấy tạo kiểu 100,000
Cắt mái 50,000

Uốn

Uốn Setting 600,000 – 1,200,000
Uốn Lạnh 500,000 – 800,000
Uống Phồng Chân Tóc 300,000 – 600,000

Duỗi

Duỗi Thẳng 600,000 – 1,200,00
Duỗi Chân Tóc 400,000 – 600,000
Duỗi Cúp 600,000 – 1,200,000

Nhuộm

Nhuộm 600,000 – 1,200,00
Nhuộm Phủ Bóng 800,000 – 2,500,000
Highlight 1/3 – 1/2 400,000 – 600,000
Highlight cả đầu 900,000
Ombre 600,000 – 1,200,000
Balayage 600,000 – 1,200,000
Tẩy tóc 500,000 – 1,000,000
Vật lý 600,000 – 1,200,000

Cắt Gội Nam

Cắt Nam 100,000
Gội Nam 50,000
Uốn 300,000
Nhuộm 300,000
Tẩy tóc 150,000 – 300,000
Highlight 150,000 – 300,000

Phục Hồi Tóc

Hấp Colagen 300,000 – 600,000
Phục hồi ATS 300,000 – 600,000
Phục hồi olaplex 300,000 – 600,000
Phục hồi chuyên sâu keratin 600,000 – 2,200,000
Call Now Button